Köpvillkor

Villkor

Konsthantverket säljer konsthantverk och material för konst och konsthantverk till privatpersoner, företag och offentlig förvaltning i Sverige.
Konsthantverkets allmänna försäljningsvillkor och prislista gäller från och med det datum som anges på Konsthantverket hemsida och ersätter alla tidigare av Konsthantverket publicerade försäljningsvillkor. Vid oöverensstämmelse mellan villkor, produktinformation eller priser angivna på Konsthantverket hemsida och tryckt information, är det informationen på Konsthantverket.se hemsida som gäller.
För att handla hos oss måste du vara myndig. Genomförd beställning innebär att du samtycker till att namn och personnummer/organisationsnummer registreras i vårt kundregister. (Vårt momsnummer är SE556960-745901)

Ångerrätt

Vi tillämpar Distans- och hemförsäljningslagen (2005:59). Det innebär en ångerrätt på 14 dagar
Leveranstider 2-3 dagar inom Sverige om varan finns i lager och 6 dagar för andra länder.
Om varan inte finns i lager så talar vi om hur lång tid leveransen kommer att ta.

Priser

Alla priser är inklusive moms. Vi reserverar oss för ev tryckfel.

Information

Vi förbehåller oss för tryckfel, fel i information, samt fel i specifikation, på samtliga produkter i vårt sortiment. Vi kan ej garantera att bilden återger varans exakta utseende och beskaffenhet.

Tvist

Vid tvist där köparen är privatperson har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) rekommendationer.

Force majeure

I händelse av krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden, myndighets beslut, uteblivna leveranser från underleverantörer, fördyrande omständigheter, samt därmed jämförbar händelse utanför vår kontroll vilken ej skäligen kunnat förutses, och påverkar ingångna avtal samt utfästelser från vår sida, som gör att vi ej kan hålla nämnda avtal/utfästelse, skall utgöra grund till att vi befrias från våra förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.